הגשת מועמדות

תנאי סף

  • תלמידים העולים לכיתה י'
  • תלמידים בעלי אוריינטציה בתחומי המתמטיקה, המדעים או הטכנולוגיה
  •  תלמידים מצטיינים בעלי כישורי למידה גבוהים
  • תלמידים בעלי כישורים חברתיים ויכולת עבודה בצוות

תהליך הגשת המועמדות והמיון

מועמדים מתאימים העומדים בתנאי הסף עוברים תהליך מיון כדלקמן:

  • הגשת מועמדות על ידי מילוי הטופס שלהלן
  • ראיון אישי
  • מבחני קבלה של הטכניון
  • מכון אבחון "טופ שיא"